tekirdağ İcradan Satılık Ev

Şehir:Tekirdağ
İlçe:Merkez
Kurum:2. İcra Müdürlüğü
Dosya No:2008/451 Tal
Cinsi:Mesken
Açıklama:tekirdağ İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:200.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):100.000,00 TLSatış Tarih: 14.09.2010 Saat : 13,10
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):100.000,00 TLSatış Tarih: 24.09.2010 Saat : 13,10

İlan Metni :

Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğünden Taşınmazın Açık Artırma İlanı Dosya No: 2008/451 Tal. Satılarak paraya çevrilmesine karar verilen ve tapu kaydı, evsafı, değeri ve önemli özellikleri ile satış şartları aşağıda belirtilen taşınmaz müdürlüğümüzde açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir. 1) TAPU KAYDI VE HALI HAZIR DURUMU : Tekirdağ merkez Kayı köyü köy civarı Bilgi Konut Yapı Koop. Adresinde Tapunun Kayı köyü Tekke altı mevkiinde 1228 parsel nosunda kayıtlı 2.697,42 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine betonarme karkas tarzında inşa edilmekte olan Bilgi Konut Yapı Kooperatifi konutlarından 24/120 arsa paylı (2) nolu bağımsız bölüm olan dupleks meskendir. Taşınmaz üzerindeki borçlu hissesi tamdır. (2) nolu bağımsız bölüm olan dupleks mesken 2 katlı olarak inşa edilmiş zemin kat 102 m2 1 kat 102 m2 ve teras 38 m2 olmak üzere toplam inşaat alanı 242 m2 dir. Zemin katta 1 salon açık mutfak, 1 oda ve banyo tuvalet yer almaktadır. 1 Katta 3 yatak odası banyo tuvalet ve hol mevcuttur. Ebeveyn yatak odası banyoludur, inşaatın dış imalatları camlar dahil yapılmış içerideki imalatlar ise henüz tamamlanmamıştır, iç sıvalar taban şapları, tesisat hatları çekilmiş, döşeme ve duvar kaplamaları ile tesisat armatörleri ile banyo ve mutfak dolapları ve iç kapılar yapılmamıştır. Bina dışında barbakü, içeride şömine imalatı tamamlanmıştır, inşaatın bu haliyle fiziki gerçekleşmesi %80 mertebesindedir. Kat kaloriferli müstakil lüks bir konuttur. Sosyal tesisler, çevre ihata duvarları ve iç peyzaj düzenlemesi iç yollar tamamlanmıştır. 2) İMAR DURUMU Tekirdağ merkez Kayı köyü tekke altı mevkii 1228 parsel Tekirdağ Valiliği mücavir alanında (Plansız alanda) kaldığından mevzi imar planı şartlarına göre ayrık nizam 2 kata imarlıdır. Hmax 6,50 mt.dir. 1228 parsel köy yoluna cepheli olup ulaşımı sağlanmaktadır 3) DEĞERİ: piyasa alım satım rayiç değerleri ve taşınmazın %80 fiziki gerçekleşmesi de dikkate alınarak borçluya ait (2) nolu dupleks meskenin arsa payıda dahil olmak üzere bu haliyle değerinin 200.000 YTL ( Yalnız ikiyüzbin YTL) edebileceği belirtilmekle işbu değerden satışa sunulacaktır 4-) TAŞINMAZ ŞERH KAYDI : Tapu kaydında arıtma tesisi inşa edilmeden inşaat ruhsatı alınamaz ve ayrıca 14/08/2006 gün 8532 yev ile kayı köyü 1222,1225,1227 parsel sayılı taşınmazlar ile 1223,1224,1226 parsel sayılı taşınmazların müşterek methalidir şerhi mevcut olmakla işbu şerhler ile birlikte satılacaktır. SATIŞ ŞARTLARI 1 NCI SATIŞ GÜNÜ 14 Eylül 2010 Salı günü 13,10 İLA 13,20 saatleri arasında 2 NCI SATIŞ GÜNÜ 24 Eylül 2010 Cuma günü 13,10 İLA 13,20 saatleri arasında 1- Satış 1 nci satış günü olarak belirtilen gün ve saatlerde Tekirdağ 2. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 2 nci satış günü olarak belirtilen gün ve saatlerde Tekirdağ 2 icra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir 2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir.alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale pulu, alım harç ve masrafları ile tahliye giderleri ve ihale tarihinde geçerli katma değer vergisi alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ile tellaliye resmi ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerini) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler hakkında tebligat yerine kaim olacaktır 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur 05/07/2010 IIK 126 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. Yönetmelik örnek no 27 B. 49170