Tekirdağ Muratlı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Tekirdağ
İlçe:Muratlı
Kurum:T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No:2013/7
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Tekirdağ Muratlı İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:88.154,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):44.077,00 TLSatış Tarih: 04.11.2013 Saat : 17:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):44.077,00 TLSatış Tarih: 29.11.2013 Saat : 17:00

İlan Metni :

T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2013/7 SATIŞ Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özelliklen : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Tekirdağ II, Muratlı İlçe, 660 Parsel No, AYDINKOY Koyu tada niteliğindeki taşınmazda kısmen meyvelik kısmen tarla tarımı yapılmak suretiyle tarımsal amaçla kullanıldığı, killi- tınlı toprak yapısına sahip, kuru tarım arazisidir Taşınmaz koy yerleşim sınırları içinde olup, taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların muammel bedeli 720 TL'dir Taşınmazın ise 9500 m2 alanlı olup, 02/07/201 3 tarihli kıvmet takdir raporuna göre 11 7,1 35 TL'dir Satışa esas muammel bedeli 117 855 TL'dir. Yüzölçümü : 9.500 m2 Kıymeti :117.855,00 TL KDV Oranı :%18 1. Satış Günü : 04/11/2013 günü 17:00 -17:10 arası 2. Satış Günü : 29/11/2013 gunu 17:00- 17:10 arası Satış Yeri : MURATLI ADLİYESİ DURUŞMA SALONU 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tekirdağ İl, Muratlı İlçe, 117 Ada No, i Parsel No, AYDINKOY KÖYÜ bahçeli kargır ev ahır niteliğindeki taşınmaz 2386 99 m2 yüzölçümlü, bahçeli kerpiç ev, samanlık, kargır ahır cınslı taşınmaz üzerinde 10 ayrı yapı mevcuttur Birinci Briket yapı 25 m2 olup halen depo olarak kullanılmaktadır Satışa esas muammel bedeli 1.275,00 TL'dir İkinci Betonarme tek katlı yapı 56 m2 mesken olarak kullanılmakta olup, birinci katı mesken, dış cephe sıvalı ancak boyasız, çatı kaplaması yoktur Giriş demir kapılı, tabanı beton kaplamalıdır. Yapı % 85 oranında tamamlanmış durumdadır. Satışa esas muammel bedeli 13.994,00 TL'dir Yapı %85 oranında tamamlanmış durumdadır. Üçüncü Betonarme tek katlı vapı 85 m2 depo+garaj olarak kullanılmakladır Dış cephe sıvalı ancak boyasızdır Çatı kaplaması yoktur Giriş demir kapılı, tabanı beton kaplamalıdır Satışa esas muammel bedeli 12.495,00 TL'dir Yapı % 50 oranında tamamlanmıştır Dördüncü beton kolonlu briket duvarlı yapı 62 m2 olup, halen depo olarak kullanılmaktadır Satışa esas muammel bedeli 5.394,00 TL'dir Beşinci briket duvarlı indirme yapı 28 m2 olup, halen depo olarak kullanılmaktadır Satışa esas muammel bedeli 1.428,00 TL'dir Altıncı beton kolonlu briket duvarlı yapı 104 m2 olup halen ahır olarak kullanılmakladır. Satışa esas muammel bedeli 9.048,00 TL dır Yedinci briket duvarlı indirme yapı 62 m2 olup, halen samanlık olarak kullanılmakladır Satışa esas muammel bedeli 4.495,00 TL'dir Sekizinci kerpiç yapı 69 m2 olup, halen depo olarak kullanılmaktadır 2013 yılı m2 fiyatı 85,00 TL'dir Dokuzuncu kerpiç yapı 86 m2 olup halen depo olarak kullanılmakladır. Satışa esas muammel bedeli 3.519,00 TL'dir Onuncu kerpiç vapı 39 m2 olup halen mutfak olarak kullanılmaktadır Satışa esas muammel bedeli 1.989,00 TL'dir Taşınmaz üzerinde yer alan 7 adet ağacın yaşları 35-40 yaşları arasında dut ağacı olup toplam değen 700 TL'dir Taşınmazın zemin değeri (arsa değen) 29.431,59 TL dır Taşınmaz, üzerindeki yapılar ve ağaçlar ile birlikte satışa esas muammel bedeli toplamı 88.154,99 TL dır. Yüzölçümü : 2 386,99 m2 Kıymeti :88.154,99 TL KDV Oranı :%18 1. Satış Günü : 04/11/2013 günü 17:20 -1 7:30 arası 2. Satış Günü : 29/11/2013 gunu 17:20 -1730 arası Satış Yeri : MURATLI ADLİYESİ DURUŞMA SALONU Satış Şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gun öncesinden artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50'sinı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gun sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sı oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) gunu geçmemek üzere sure verilebilir Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gun içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133'uncu maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır İhale farkı ve temerrüt taizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteven alıcıya bir örneği gönderilebilir 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gormuş ve munderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/7 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/09/2013 (IİKm.126) (") İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. " __"". ... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B: 59372 (www.bik.gov.tr) Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de