TOKAT İcradan Satılık Ev

Şehir:Tokat
İlçe:Merkez
Kurum:2.İcra Müdürlüğü
Dosya No:2008/273 Talimat
Cinsi:Mesken
Açıklama:TOKAT İcradan Satılık Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:79.200,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):39.600,00 TLSatış Tarih: 03.08.2010 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):39.600,00 TLSatış Tarih: 13.08.2010 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. Tokat 2.İcra Müdürlüğünden Taşınmazın Açık Arttırma İlanı Dosya No: 2008/273 Talimat SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ ADEDİ SATILACAK GAYRİMENKULUN ÖZELLİKLERİ: Tokat İli, Merkez İlçesi, Mahmutpaşa Mh., Ada:94, Parsel:73, Cilt: KM4, Sayfa:302'de kayıtlı, 591,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde kurulu, 12/300 arsa paylı, 1. kat, 2 bağımsız bölüm nolu mesken vasfında taşınmazdır. Mesken antre, hol, 2 yatak odası, salon, mutfak, banyo, WC ve balkondan oluşmakta olup net kullanım alanı 85m2dir. Isıtma sistemi katı yakıt sobalı sistemdir. Şehir merkezine takriben 800-850 metre mesafede, belediyenin her türlü hizmetinden yararlanır konumdadır. Şehir imar planının 29.M.IV paftasında, A-6 yapı imarlı, 'İskan-Ticaret' alanındadır. SATILACAK GAYRİMENKULUN DEĞERİ: 79.200,00.-TL BİRİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 03.08.2010 Saat:14.00 -14.10 İKİNCİ SATIŞ GÜNÜ VE SAATİ: 13.08.2010 Saat:14.00 -14.10 SATIŞ ŞARTLARI: 1 - Satış yukarıdaki şartlarda Tokat 2. icra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle yukarıdaki şartlarda ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanı sonunda gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi taktirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4 - Satış bedeli hemen ve verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunu'nun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. 6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka bilgi almak isteyenlerin 2008/273 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04.06.2010 (İ.İ.K. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. B.41361