Trabzon Araklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Trabzon
İlçe:Araklı
Kurum:ARAKLI İCRA DAİRESİ
Dosya No:2009/69
Cinsi:Mesken
Açıklama:Trabzon Araklı İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:228.951,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):114.475,50 TLSatış Tarih: 26.10.2010 Saat : 14,00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):114.475,50 TLSatış Tarih: 05.11.2010 Saat : 14,00

İlan Metni :

ARAKLI/TRABZON İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLANI 2009/ 69 Talimat Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Trabzon, Araklı İlçesi merkez mahallesi 24 ada 6 parsel 3. kat 7 no.lu mesken cinsi bağımsız bölüm İMAR DURUMU: Taşınmaz Belediye İmar planı dahilinde olup vasfı arsadır. Taşınmazın bulunduğu parsel kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bulunmaktadır ÖZELLİKLERİ: Çift daire olarak yapılan binanın giriş cepnesine göre 3 normal katta sağ kuzey tarafında bulunan konut 58.74 m2. alana sahip olup; Mutfak+Antre+BIrbirine bağımlı İki oda (odanın İçerisinden ayn odaya geçiş söz konusu)+Yatak odası+Balkon+ Wc-banyodan ibarettir, konut amaçlı kullanılmaktadır, konutun ıslak zeminleri mozaik, odalar ahşap döşeme, pençeler plastik pvc, kapılar ahşap ve boyalı ve binanın dış cephesi btp kaplama malzemesi ile kaplı olduğu tespit edilmiştir, TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 22.895,18- TL (% 1 KDV alıcıya aittir) Sataş şartlan: 1- Satış 26/10/2010 günü saat 14,00'den 14,05'e kadar Araklı İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 05/11/2010 günü saat 14,00'den 14,05'e kadar Araklı icra Müdürlüğünde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Artırma bedelinin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz İse satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'sl oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para İle iledir, alıcı İstediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisi, Tellaliye resmi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır, Birikmiş emlak vergi borçlan ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçlarjjsatış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (') bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan Iddialannı dayanağı belgeler İle (15) gün İçinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunun 133'üncü maddesi gereğince İhale feshedilir, iki İhale arasındaki farktan ve % 9 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri vefildlği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 2009/69 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur malan ilan olunur. (İİK.m.126) O İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir ' (B;62227-1486) (www.bik.gov.tr)