Trabzon Arsin İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev

Şehir:Trabzon
İlçe:Arsin
Kurum:ARŞIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/78 Tal
Cinsi:Gayrimenkul İhaleleri
Açıklama:Trabzon Arsin İcradan İhale ile Satılık Mesken-Ev
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:95.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):47.500,00 TLSatış Tarih: 15.02.2011 Saat : 10:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):47.500,00 TLSatış Tarih: 25.02.2011 Saat : 10:00

İlan Metni :

T.C. ARŞIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI DOSYA NO : 2010/78 Tal.Örnek No i 27* Satılmasına karar verilen Taşınmazın; TAPU KAYDI : Borçluya ait ve bir borçtan dolayı ipotekli bulunan; Trabzon İli, Arsin İlçesi, Madenli Köyü, Cilt 1, Sayfa 1, parsel 641' de tapuya kayıtlı, 4/77 arsa paylı, A blok, 1. kat, 1 no' lu Bağımsız bölümdeki mesken niteliğindeki taşınmaz. TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU : Taşınmaz, her ne kadar tapu kaydında Madenli Köyü' nde görünüyorsa da, dosyada mevcut taşınmaza ait imar durumu incelendiğinde, taşınmaz Arsın İlçesi, Yeşılyalı Belde Belediyesi hudutları dahilinde bulunmaktadır. Trabzon-Rize Devlet Karayolu' nun 1 parsel arkasında, Arsin Organize Sanayi Bölgesinin Doğu bitişinde bulunmaktadır. İmarda blok nizam 8 kat yapılaşmaya müsaittir. Yeşilyalı Belde Belediye merkezine 300-400 mt., Arsin İlçe merkezine yaklaşık 1-1,5 km. Trabzon II merkezine 26 km Araklı İlçe merkezine 3-4 km mesafede olup, Trabzon - Samsun Devlet Karayolu' nun 1 parsel arka bitişiğinde, denize ve sahile 50-80 mt. mesafede bulunmaktadır. Tapu Müdürlüğü' nde kat irtifakına ait projesi incelendiğinde; Ortak alan hariç 13,90mx9,90m-3,10xl,50m = 133,00m2 alanlı olup, 3 oda + 1 salon + 1 mutfak + hol + 2 balkondan + wc ve banyodan oluşmaktadır. Tüm iç ve dış imalatları tamamlanan meskenin Oda döşemeleri ahşap, salon döşemesi meşe parke olup, diğer satıhlar seramiktir. Duvarları alçı üzeri saten boya, tavanları kenardan ve göbekten kartonpiyerle süslü, mutfak tezgahı mermer, alt ve üst dolaplar suntalam, kapı doğramaları Amerikan panel kapı, pencere doğramaları PVC, ıslak alanlardan banyo ve wc nin tabanı ve duvarları tavana kadar seramik kaplamadır. Ortak alanlardan merdivenleri mermer, merkezi sistem kaloriferli ve asansörlü olup çatısı ahşap ve üzeri atermit, dış cephesi BTB kaplamadır. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı'nca yayınlanan yapı yaklaşık maliyet cetvellerinde 3. sınıf B grubu yapılar sınıfındadır. TAŞINMAZIN İMAR DURUMU : Arsin İlçesi, Yeşilyalı Belediye Başkanlığı' nın 19/07/2010 tarih ve 2010/449 sayılı yazısında taşınmazın imar planı dahilinde olduğu bildirilmiştir. TAŞINMAZIN MUHAMMEN DEĞERİ : Bina + Arsa bedeli: 95.000,00-TL SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz, 15/02/2011 tarihinde, saat 10:00 - 10:10 arasında, Arsin İcra Müdürlüğü Odasında açık artırma suretiyle satılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25/02/2011 tarihinde Arsin İcra Müdürlüğü Odasında saat 10:00 - 10:10 arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka kesin teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde (10) gunu geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, Tapu alım harcı ve taşınmazın teslim masrafları alıcıya aittir. Taşınmazın aynından kaynaklanan Birikmiş vergiler, '/? tapu satım harcı ve Tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul tutulacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın İcra Dairesince tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/78 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. CIc.lf.K. 126) Yönetmelik Örnek No:27 »i. R-17R4