Trabzon Merkez İcradan İhale ile Satılık FARGO DAMPERLİ 2006 Kamyon-Kamyonet

Şehir:Trabzon
İlçe:Merkez
Kurum:3. İcra Dairesi
Dosya No:2010/7296 esas
Cinsi:Kamyon-Kamyonet
Marka:FARGO
Model:DAMPERLİ
Açıklama:Trabzon Merkez İcradan İhale ile Satılık FARGO DAMPERLİ 2006 Kamyon-Kamyonet
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:45.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):22.500,00 TLSatış Tarih: 15.12.2010 Saat : 09:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):22.500,00 TLSatış Tarih: 20.12.2010 Saat : 09:30

İlan Metni :

T.C. Trabzon 3. İcra Dairesi Dosya No : 2010/7296 esas TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın 15.12.2010 günü 09.30-09.35 arası Devlet Yeni Sahil yolu Merkez Bankası karşısı Trabzon adresinde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 20.12.2010 günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına ıüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; mahcuzun satış bedeli üzerinden % 18 oranında K.D.V.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında.pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu satış saatinden en geç 2 saat öncesine kadar İcra Dairesi kasasına vermeleri lâzımdır, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda ya'zıhdosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilân olunur. Takdir Edilen Değeri Lira Adedi Cinsi Nitelisi ve önemli özellikleri 45.000,00 TL 1 61K0570 plaka sayılı Fargo marka 2006 model ilave sac kas. Damperli Kamyon AS 32300LN (Hİ-EX) Metalik turuncu renkli vasıta. Motor no: D0836LF0115511966211172, ŞASİNO: nlc2j81gd6015!73, lastikler eski, 246.000 km 1 lastik patlak kasası mevcut, muhtelif çizikler, stepnesi yok, ön sol tampon vuruk. NOT:İş bu satış ilanı tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olunacağı ilan olunur. Basın: 2994 wwAV.bik.gov.tr