Trabzon Vakfıkebir İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe

Şehir:Trabzon
İlçe:Vakfıkebir
Kurum:T.C. VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ
Dosya No:2016/317 TLMT
Cinsi:Tarla-Bağ-Bahçe
Açıklama:Trabzon Vakfıkebir İcradan İhale ile Satılık Tarla-Bağ-Bahçe
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:14.313,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.156,50 TLSatış Tarih: 22.06.2017 Saat : 14:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):7.156,50 TLSatış Tarih: 17.07.2017 Saat : 14:00

İlan Metni :

T.C. VAKFIKEBİR İCRA DAİRESİ 2016/317 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 117 Ada No, 4 Parsel No, Tarlacık Mah. Ev Bahçesi mevkiiSatışa konu taşınmazda hisseli olup borçlu hissesi olan 9/84 satılacaktır. Parselde halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %20-25meyillidir.Parselin toplam değeri 105.828,06TL'dir Borçlu hissesi 11.338,72TL'dir. Adresi: Tarlacık Mahallesi Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir/TF5ABZON Yüzölçümü : 3.112,59 m2 İmar Durumu : İmar planı dışındadır. Kıymeti :11.338,72 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler: 1. Satış Günü : 22/06/2017 günü 14:00-14:05 arası 2. Satış Günü : 17/07/2017 günü 14:00-14:05 arası Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı önü Vakfıkebir Trabzon 2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 117 Ada No, 5 Parsel No, Tarlacık Mah. Ev Bahçesi mevkiiSatışa konu taşınmazda hisseli olup borçlu hissesi olan 9/84 satılacaktır. Parselde halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %20-25meyillidir.Parselin toplam değeri 104.889,32TL'dir Borçlu hissesi 11.238,14TL'dir. Adresi : Tarlacık Mah. Ev Bahçesi Mevki Vakfıkebir/TF5ABZON Yüzölçümü : 3.084,98 m2 İmar Durumu : İmar planı dışındadır Kıymeti :11.238,14 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler: 1. Satış Günü : 22/06/2017 günü 14:10-14:15 arası 2. Satış Günü : 17/07/2017 günü 14:10-14:15 arası Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı önü Vakfıkebir Trabzon - null null / null 3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 117 Ada No, 6 Parsel No, Tarlacık Mah. Ev Bahçesi mevkii Mahalle/Mevkii, Satışa konu taşınmazda hisseli olup borçlu hissesi olan 9/84 satılacaktır. Parselde halihazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %20-25meyillidir.Parselin toplam değeri 78.110TL'dir Borçlu hissesi 8.368,92TL'dir. Adresi : Tarlacık Mah. Ev Bahçesi Mevkii Vakfıkebir/TF5ABZON Yüzölçümü : 2.297,35 m2 İmar Durumu : İmar planı dışındadır. Kıymeti: 8.368,92 TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler: 1. Satış Günü : 22/06/2017 günü 14:20-14:25 arası 2. Satış Günü : 17/07/2017 günü 14:20 -14:25 arası Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı önü Vakfıkebir Trabzon 4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Trabzon İl, Vakfıkebir İlçe, 115 Ada No, 3 Parsel No, Tarlacık Mah. Orta Mahalle mevkii(ev bahçesi), Satışa konu taşınmaz hisseli olup borçlu hissesi satılacaktır. Taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlıdır. Fındık yetiştirmeye uygun toprak yapısı vardır. Hali hazırda fındık üretimi yapılmaktadır. %20-25meyillidir. Parsel üzerinde bodrum ve zemin kattan ibaret betonarme yapı ve müştemilatları vardır. Bodrum kat 87m2lik alana sahip, 2 odalı olup biri ardiye biri mutfak olarak kullanılmaktadır. Zemin kat ise 100m2lik alana sahip olup mesken olarak kullanılmaktadır. Yapının dışı boyalıdır. Çatısı yoktur. Üst kata ayrı bir merdivenle çıkılmaktadır. Tapuda bu parsel üzerindeki evin Mehmet oğlu Hüseyin Kayhan'a ait olduğu yazmaktadır. Bu yapının değeri 85.000TL'dir. Yapının iki tarafında yaklaşık 10m2'lik alana sahip yapının ihtiyacını sağlalayacak odunluklar bulunmaktadır, bir tarafı sıvalıdır değeri 2.500TL'dir. Diğer taraftaki odunlukların ekonomik değeri yoktur. Yapıların toplam değeri 87.500TL'dir. Parselin arazi değeri 110.262,21TL'dir. Yapı ile birlikte toplam değer 197.762,21TL'dir. Borçlu hisse değeri 14.313,81 TL'dir.(bu hisse satılacaktır) Adresi : Tarlacık Mahallesi Orta Mahalle Mevkii Vakfıkebir/TF5ABZON Yüzölçümü : 2.461,21 m2 İmar Durumu : İmar planı dışındadır. Kıymeti :14.313,81TL KDV Oranı :%18 Kaydındaki Şerhler : Diğer: Bu parsel üzerindeki Ahşap Ev Mehmet oğlu Hüseyin Kayhan'a aittir. 1. Satış Günü : 22/06/2017 günü 14:30 -14:35 arası 2. Satış Günü : 17/07/2017 günü 14:30 -14:35 arası Satış Yeri : Vakfıkebir Hükümet Konağı önü Vakfıkebir Trabzon Satış şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.qov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV.1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- İİK'nun 127. Maddesi gereğince tapu müdürlüğünce adresi bildirilmeyen, tapuda kayıtlı adresi olmayan ilgililereayrıca adres tahkiki yapılmadan, iş bu ilan ve gazete ileyapılan satış ilanı tebliğ yerine geçecektir. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/317 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 06/05/2017 "Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr'de" Basın: 599932 (www.bik.gov.tr)