TURGUTLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATILIK EV

Şehir:Manisa
İlçe:Turgutlu
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010-672
Cinsi:Mesken
Açıklama:TURGUTLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATILIK EV
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:140.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):70.000,00 TLSatış Tarih: 17.08.2010 Saat : 11:00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):70.000,00 TLSatış Tarih: 27.08.2010 Saat : 11:00

İlan Metni :

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI TURGUTLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'nden Dosya No: 2010- 672 Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan : Tapu Kavdı : Manisa ili turgutlu ilçesi Acarlar mahallesi 300 ada 26 parselde kayıtlı 4/20 arsa paylı 4 kat 4 bağımsız bölüm nolu mesken vasıflı taşınmazın tamamı özellikleri : Turgutlu ilçesi acarlar mahallesi Yörük sokak 45 kapı numaralı yukarda tapu kaydı yazılı 292,20 m2 yemin üzerine kurulu 5 katlı betonarme karkas binanın 4. katmda 4 bağımsız bölüm numaralı yaklaşık 170 M2 kullanım alanlı 3 oda 1 salon, mutfak, banyo ve wc den ibaret iç kapılar ahşap hazır kapı, dış doğramalar ahşap renkli plastik doğrama, oda taban döşemeleri laminant, duvarları kartonpiyerli, alçı sıva saten boyalı ön ve arka cephesinde balkon, hilton lavabo, vestiyer ve granit tezgahlı hazır mutfak dolaplı, doğalgazîı apartman dairesi İmar Durumu: bitişik nizam 5 kat konut imarlıdır Değeri : 140.000,00TL Satış Saati : 11.00-11.10 İpotekten ari olarak satılarak parçaya çevrilecektir. Satış Şartlan: 1- Satış 17.08.2010 günü yukarıda yazılı saatler arasında TURGUTLU I.ICRA MÜDÜRLÜĞÜ'nde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin % 60 mı ve rüçhanlı alacaklılar versa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şarti ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27.08.2010 günü yukarıda yazılı saatler arasında TURGUTLU 1 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ nde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20 si nispetinde pey akçesi (T.Lirası veya devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar kadar bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım-satım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3-lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15 ) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4-Satış bedelini hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve reeskont oranında temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mühderecatını kabul etmişsayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010- 672 dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ve satış ilanın tebliğ edilemeyen alakadarlara tebliğ yerine kâim olacağı ilan olunur.23.06.2010 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. I-9277