TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATILIK

Şehir:İzmir
İlçe:Turgutlu
Kurum:TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2008-1615 Ta.
Cinsi:Taşınır Mal İhaleleri
Açıklama:TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SATILIK
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:136.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):68.000,00 TLSatış Tarih: 09.07.2010 Saat : 10.00
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):68.000,00 TLSatış Tarih: 14.07.2010 Saat : 10.00

İlan Metni :

TURGUTLU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Taşınırın Açık Artırma İLANI Dosya No: 2008=1615 Ta. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır. Satış ANKARA-İZMİR ASFALTI ÜZERİ (BENZİNLİK) AVŞAR KÖYÜ - Turgutlu adresinde yapılacaktır. Birinci artırma 09.07.2010 günü saat 10.00-10.10 arasında yukarıda yazılı adreste yapılacağı ve o günü kıymetinin %60'ını ve öncelikle alacakları, satış masrafı ile paylaştırma masraflarını geçmek kaydı ile satılacağı, böyle bir bedel ile alıcı çıkmadığı takdirde 14.07.2010 günü saat 10.00-10.10 arasında yukarda yazılı adreste ikinci artırma yapılarak tahmin edilen değerinin %40'ını ve öncelikli alacaklıları, satış masraf ile paylaştırma masraflarını geçmek koşulu ile satılacağı, alıcı çıkmadığı takdirde satış talebinin düşürüleceği, ihaleye katılmak isteyenlerden tahmin edilen kıymetinin %20 oranında nakit veya teminat mektubunun isteneceği, aksi halde ihaleye dahil edilmeyecekleri ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları, teslim masrafları, ihale damga resmi ve %18 KDV alıcıya ait olduğu ilan olunur. 14.06.2010 Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) Petrol pompa çatısı, 32.80x9 metre ebadında tahmini 25 ton ağırlığında çatı tonoz demir Tonoz perdesi 6x12 metre ebadında alüminyum Entes marka panosu ile birlikte markası tespit edilemeyen elektrik panosu 15000 Kg.'lık yer altı mazot tankı (3x6.000.00 TL.) 30000 Kg.'lık yer altı mazot tankı (2x15.000.00 TL.) B:44698 YTL. Adet 60.000.00 1 13.000.00 1 15.000.00 1 18.000.00 3 30.000.00 2 136.000.00 Toplam