Yalova Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa

Şehir:Yalova
İlçe:Merkez
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2010/577 TAL
Cinsi:Arsa
Açıklama:Yalova Merkez İcradan İhale ile Satılık Arsa
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:133.317,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):66.658,50 TLSatış Tarih: 13.06.2011 Saat : 14:20
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):66.658,50 TLSatış Tarih: 23.06.2011 Saat : 14:20

İlan Metni :

YALOVA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN ACIK ARTIRMA İLÂNI Dosya No: 2010/577 TAL iş bu ilan İ.İ.K: nun 127. maddesi gereğince tapuda adresi bulunmayan, Tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 1-) TAPU KAYDI: Yalova ili, Merkez ilçesi, Samanlı köyü, Bentaltı mevkii, ada: 145, Parsel: 4'de kain (Yalova-Termal kara yolu üzeri 35 nolu binanın 140 m. Doğusu bila no Samanlı köyü Yalova) 1333,17 m2 miktarlı arsa vasıflı gayrimenkul borçlu adına kayıtlı olup, satışa çıkartılmıştır, taşınmaz üzerinde haciz şerhi mevcuttur. İMAR DURUMU: Yalova Belediye Başkanlığının 28/07/2010 tarihli yazısında taşınmazın 1/1000 ölçeli uygulama imar planı içerisinde, Ayrık nizam 2 kat (TAKS: 0,20 - KAKS: 0,40) Konut alanı olarak planlandığı bildirilmiştir. HALI HAZIR DURUMU: Satışa çıkartılan 4 nolu parsel, Samanlı köyü yerleşik alan içerisinde, boş durumda, ara parsel konumlu, Yalova - Termal kara yolunun doğu tarafında, kara yoluna yaklaşık 140, 00 m. Mesafe içerisinde, Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesine çok yakın, çevresindeki yapılaşmalar nedeni ile alt yapı tesislerine çok yakın olduğu, üzerinde kısmen yabani bitki örtüsü / ağaç bulunan, ulaşımı kolay bir mevkide olduğu tespit edilmiştir. DEĞERİ: Taşınmazın takdiri olunan değeri: 133.317,00.- TL.dir. SATIŞ SAATİ: 14,00'den , 14,10'a kadar 2-) TAPU KAYDI: Yalova ili, Merkez ilçesi, Bağlarbaşı Mah. Ada: 751, Parsel: 2'de Kain (Vatan Cad. Yunusemre sok. 30 nolu binanın 40 m güneyi, bila no) 441,09 m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz borçlu adına kayıtlı olup, satışa çıkartılmıştır, taşınmaz üzerinde haciz şerhi mevcuttur. İMAR DURUMU: Yalova Belediye Başkanlığının 28/07/2010 tarihli yazısında taşınmazın 1/1000 ölçeli uygulama imar planı içerisinde, Ayrık nizam 2 kat (TAKS: 0,30 - KAKS: 0,60) Konut alanı olarak planlandığı bildirilmiştir. HALI HAZIR DURUMU: Satışa çıkartılan 2 nolu parsel; il merkezine uzak, ana yola (Vatan Caddesine) yakın, boş durumda, köşebaşı parsel konumlu, yerleşik alan içerisinde, eğimli topoğrafik yapılı, gelişmekte olan bölge içerisinde, çevresindeki yapılaşmalar nedeniyle alt yapı tesislerine çok yakın, Yalova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu binalarına ve minibüs yoluna çok yakın, ulaşımı kolay bir mevkidedir. DEĞERİ: Taşınmazın takdiri olunan değeri: 52,930,80.- TL. dir. SATIŞ SAATİ: 14,20'den, 14,30'a kadar Satış şartları: 1- Satış 13/06/2011 günü saat 14,00'den 14,30'a kadar YALOVA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDE; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile 23/06/2011 günü Aynı yerde ve aynı saatte kinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da tahmin edilen değerin % 40'nı rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, KDV., tapu alım satım harç ve masrafları ile gayrimenkulun satılması halinde tahliyesi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Yukarıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64'e karşılık gelmektedir. (B;30797-751) (www.bik.gov.tr)