Zonguldak Ereğli İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis

Şehir:Zonguldak
İlçe:Ereğli
Kurum:1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Dosya No:2000/252 Talimat
Cinsi:Fabrika-Tesis
Açıklama:Zonguldak Ereğli İcradan İhale ile Satılık Fabrika-Tesis
Muhammen Bedel/Takdir Değeri:975.000,00 TL
1. Satış Fiyatı (%50 indirimli):487.500,00 TLSatış Tarih: 03.01.2012 Saat : 14:30
2. Satış Fiyatı (%50 indirimli):487.500,00 TLSatış Tarih: 13.01.2012 Saat : 14:30

İlan Metni :

KDZ. EREĞLİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN ? m^.mjfw ? vı ?.^.b* ııı^ıni um a^MB'm ? m. »^ı ? ? ? ? ??yi.v^ ? b»»*^i v i 2000/252 Talimat Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesi Soğanlıyörük köyü Akdiken-ilit mevkiinde kain ve tapunun F.27.a.21.d.2.c.2.b.1.d 21.C.1 .a. pafta, 133 ada, 141 parselinde kayıtlı 34415.99 M2 miktarlı taşınmaz ve üzerindeki Çelik Boru Profil Fabrikası TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE İMAR DURUMU: Tapu kaydında yazılı taşınmaz üzerinde Çelik Boru Profil fabrikası mevcut olup, fabrika binası taşınmazın mütemmim cüzüdür. Üzerinde makine aksamı, elektronik aksamı ve bina mevcuttur. Fabrika halen kiracı sıfatıyla Erboru Ltd. Şti. tarafından işletilmektedir. Bilirkişiler marifetiyle yaptırılan tespit neticesinde; SIRA NO CİNSİ TUTAR 1 BORU PROFİL İMALAT HATTI N0:1 975.000.-TL 2 BORU PROFİL İMALAT HATTI NO:2 1.100.000.-TL 3 BORU PROFİL İMALAT HATTI NO:3 1.100.000.-TL 4 BORU PROFİL İMALAT HATTI NO:4 1.100.000.-TL 5 BORU PROFİL İMALAT HATTI NO:5 1.630.000.-TL 6 ÇALIŞMAYAN ESKİ BORU PROFİL İMALAT HATTI 138.500.-TL 7 HURDA BORU PROFİL HATTI PARÇALARI 3.000.-TL 8 DİLME HATTI NO:1 192.000.-TL 9 DİLME HATTI NO:2 443.000.-TL 10 DİLME HATTI NO:3 (ÇALIŞMAYAN) 114.000.-TL 11 MAKINA ATELYESI 110.000.-TL 12 ELEKTRİK TESİSATI 362.860.-TL 13 80 TONLUK KANTAR 26.700.-TL 14 İMALAT KALIP, KESME TAKIMLARI 2.531.500.-TL 15 VİNÇLER 267.000.-TL 16 BİLGİSAYAR SİSTEMİ 9.500.-TL 17 ISITMA SİSTEMİ 8.500.-TL 18 HASSAS ÖLÇÜ ALETLERİ 3.360.-TL 19 BASINÇLI HAVA TESİSLERİ 65.500.-TL 20 SOĞUTMA SİSTEMİ 34.000.-TL 21 FABRİKA HAVALANDIRMA SİSTEMİ 16.000.-TL 22 YÖNETİM OFİSİ.MUHASEBE.FABRİKA M.LÜĞÜ MOBİLYALARI 70.500.-TL 23 ARSA.BİNA VE ÇEVRE DÜZENLEME 4.238.053.-TL GENEL TOPLAM 14.538.973.-TL Kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış 03.01.2012 Salı günü saat 14.30'den 15.00'a kadar Kdz. Ereğli ilçesi Soğanlıyörük köyü Akdiken-ilit mevkindeki Müflis Erbotaş Ereğli Arık Boru Profil San.Tic. A.Ş'nin bulunduğu fabrika ofis binasında; açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 13.01.2012 Cuma günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV, Damga vergisi, tapu alım harç ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden ödenir. 3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4 - Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133'üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, İİK.nun 127. maddesine göre tapuda kayıtlı adreslerine tebligat yapılamayan ilgililere bu ilanın tebligat yerine kaim olacağı, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2000/252 Talimat Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİK.m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. (B; 74211-1838) (www.bik.gov.tr)